Frame
  • Duyurular

    Erken kayıt ve konaklama tarihi
    30 Aralık 2013

Kongreye Davet


Değerli Meslektaşlarımız,

Geleneksel Hedef Kanser toplantılarının bu yılki konusunu “İlaç Direnci: Oyunu Kazandıracak Hamle” olarak belirlemiş bulunuyoruz. 

İlaç direnci, onkoloji toplantılarında sık konuştuğumuz ve çoğunlukla kanser tedavisinde karşılaştığımız bazı başarısızlıkları hatırlattığı için hep “negatif” bir gözle baktığımız konulardan biri. 

Hedef Kanser 2014, bu negatif bakışı pozitife çevirmeyi hedefledi.

Bu yıl, kanserin ağırlıklı olarak hedefe yönelik ilaçlara ve kemoterapötiklere karşı geliştirdiği direnci mercek altına alıyoruz. Çalışmalarımız, bu direnci klinik ve preklinik bilimler ışığında tanımlama, kırma yollarını tartışma ve hatta bu direnci kullanarak nihai hedefimiz olan kanseri yok etme yöntemlerini keşfetme doğrultusunda yürüyecek. 

Kanser tedavisi çalışmalarını evrensel bir satranç oyununa benzetirsek, bizim bu oyundaki rolümüz rakibimizin olası hamlelerini hesaplamak ve elimizdeki bilimsel gücü bu hamleleri tersine çevirmek için kullanmak olmalı. 

Bizce, insan aklı ve bu aklın ürünü bilgisayar yazılımlarının ortak çalışmasıyla elde ettiğimiz imkanlarla düşünürsek, kanser artık bu oyunda başarılı olmamalıdır. Elimizdeki bu güçle hala başarısızlık olasılığına karşı mücadele ediyorsak bu, imkanlarımızı henüz doğru kullanmadığımız anlamına gelir. 

Hedef Kanser 2014’te tıbbın ve teknolojinin bize sağladığı imkanlarla oyunu nasıl insanlık lehine çevirebileceğimizi konuşacağız. Saflarımızda bulunan sayısız değerli akılla, eşzamanlı çalışabileceğimiz bilimsel bir ortamda buluşacağız. Farmakolog, onkolog, ilaç sektörü temsilcisi ve sektörün diğer segmentlerinden uzmanlar olarak, kanserle savaş verdiğimiz cephelerde kazandığımız deneyimi birbirimizle paylaşacağız. Kanser tedavisindeki en önemli sorunlarımızdan biri olan “İlaç Direnci” konusunu masaya yatıracak ve hücre düzeyinden ilaç gelişimine, hasta düzeyinden global ekonomi ve politikalarına kadar her katmanını tartışacak, kafa kafaya verecek çözümler üreteceğiz. 

Büyük buluşlar, küçük fikirleri cesaretle birleştirenlerindir. Bu küçük fikirleri birleştirip büyük buluşların yolunu açan cesaret, sınır tanımadan, serbestçe yürütülen iletişimin ve beyin fırtınalarının ürünüdür.

İlk oturumundan bugüne yola sınırları tanımadan devam eden Hedef Kanser 2014, yaşamlarını bilimsel ilerlemeye adayan çalışma arkadaşlarımızın bilgi ve deneyimleriyle getirdiği itici güçle Kıbrıs’tan yola çıkıyor.

Ve bu yıl da, her yıl olduğu gibi, genç arkadaşlarımız fikirlerini bizlerle özgürce paylaşacak, deneyimli hocalarımız cesur ve yeni fikirleri deneyim süzgecinden geçirip değerlendirecek, onkoloji alanında çalışan herkes kanser tedavisinin mutlak hedefi için Hedef Kanser 2014’te buluşacak.

Sizleri, bu yolculuğa birlikte çıkmaya bekliyoruz. 

Dr. Erdem Göker
Düzenleme Kurulu Adına